29/05/2024

Potok Radio

Uvek najbolji ! Jedini pravi internet radio u Smederevu.

Усвојен буџет за 2016, од 1. јануара веће акцизе на гориво и алкохол

1 min read

БЕОГРАД – Скупштина Србије усвојила је данас буџет за наредну годину, који предвиђа приходе од 997,4 милијарде динара, а расходе од 1.119 милијарди.

Фискални дефицит Србије у идућој години треба да износи 121,8 милијарди динара, будући да су према Закону о буџету за 2016. годину планирани приходи у висини од 997,4 милијарде и расходи од 1.119 милијарди.

За ову годину био је планиран дефицит од 191,3 милијарде динара, али ће, према пројекцији Министарства финансија, он до краја ове године износити око 100 милијарди динара, укључујући старе дугове за гас, војне пензије и субвенције у пољопривреди.

За плате запослених ће следеће године из буџета бити издвојено 184,28 милијарди динара, што је више од овогодишњег плана који је износио 179,55 милијарди.

У државној каси су планирана и средства по основу државних гаранција за кредите ЕПС-а, ЕМС-а и Србијагаса у износу од 44,1 милијарда динара, односно око 360 милиона евра.

Тиме су издаци за гаранције на кредите јавних предузећа преполовљене у односу на овогодишњи Закону о буџету, када је по тој ставци планирано 81,72 милијарде динара, односно око 681 милион евра.

У односу на ову годину, план за 2016. Годину није предвидео издатке за гаранције кредита за Железнице Србије и Ресавицу.

На име субвенција за 2016. планирано је 85,96 милијарди динара, док је у плану за ову годину та ставка износи 80,55 милијарди.

Усвојени буџет, као и буџет за 2015. годину, добили су подршку ММФ и представљају кључни део Програма који истовремено решава проблем дефицита, али и структурне проблеме који тај дефицит узрокују.

Усвојен Закон о буџету за 2016. годину требало би, према плану, убрзо да се нађе пред Бордом директора ММФ-а, од кога се очекује да пре Божића, 25. децембра, потврди Србији позитивну оцену треће ревизије закљученог аранжмана.

Са буџетом за наредну годину усвојне су и измене финансијских планова Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину и финансијске планове тих органа за следећу годину.

Веће акцизе на гориво и алкохол

Од 1. јануара 2016. године грађани могу да очекују веће акцизе на гориво и алкохолна пића, предвиђено је данас усвојеним изменама Закона о акцизама.

Прописивањем акцизе на деривате нафте обезбедиће се годишње повећање прихода по основу акциза у износу од додатних шест милијарди динара, очекује Влада Србије.

Према новим законским решењима, акциза за оловни бензин ће бити повећана са 50 на 52,5 динара по литру, а за безоловни са 50 на 54 динара, за гасна уља акцизе су повећане од четири динара по литру, а за течни нафтни гас од један динар по килограму.

Влада је објаснила да ће се тако увећани износи акцизе први пут ускладити са индеском потрошачких цена у 2017. години.

Акцизе на безалкохолна пића биће веће за два процента.

Убудуће ће се акциза плаћати не само на јака алкохолна пића, већ и на нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2 одсто, а највише 15 одсто алкохола.

Акциза ће се плаћати и на све врсте пива изузев безалкохолних пива које садржи до 0,5 одсто алкохола, без обзира на паковање.

Изменама Закона о акцизама планирано је увођење акциза на нискоалкохолна пића у износу од 21 динар, а на пиво 24 динара по литру.

Како је образложено, тај намет се уводи како би се утицало на младе да мање користе та пића.

Акциза на ракије од воћа, грожђа или вино биће 124 динара по литру уместо 121,89 динара, а на ракије од житарица 316 уместо 309,23 динара.

Продужена забрана запошљавања у јавном сектору

У наредној години биће продужена забрана запошљавања у јавном сектору, предвиђено је Законом о буџетском систему, који је усвојен у Скупштини Србије.

Усвојеним законом се омогућава и повећање пензија и плата у делу јавног сектора у 2016. години, с обзиром да су у 2015. години мере фискалне консолидације које је предузела Влада Србије са циљем очувања стабилности јавних финансија, дале бољи резултат од очекиваног.

Усвојеним законом ће се створити услови за унапређење програмске структуре буџета, пре свега кроз увођење родно одговорног буџетирања на свим нивоима власти, а које ће допринети побољшању ефективности и транспарентности буџета и програма и бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских политика.

За финансирање РТС и РТВ четири милијарде динара

У следећој години јавне медијске установе РТС и РТВ ће делимично бити финансиране из буџета Србије, са четири милијарде динара, предвиђено је изменама и допунама Закона о јавним медијским сервисима које је усвојила Скупштина Србије.

За редовно финансирање основних делатности јавних медијских сервиса ће из буџета за 2016. годину, како пише у закону, бити издвојено четири милијарде динара.

Влада Србије у образложењу предложеног акта подсећа да је Законом о јавним медијским сервисима из 2014. године предвиђено да се јавни медијски сервиси до 31. децембра ове године финансирају из буџета, а од 1. јануара 2016. године из таксе за јавни медијски сервис.

Уз подсећање и да су управни одбори два медијска сервиса донели одлуку да такса буде 500 динара, влада је навела да је у разговорима са ММФ скренута пажња од стране те институције да је платежна способност грађана таква да неће моћи да се обезбедити задовољавајућа наплата таксе и да би њену висину требало кориговати.

Из Владе Србије поручују да је стога нађено најцелисходније решење да се у наредних годину дана јавни медијски сервиси делимично финансирају из буџета, а делимично из таксе, а да ће се сразмера тражити између могућности буџета и економске снаге обвезника плаћања таксе.

(Танјуг)