BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas budžet za narednu godinu, koji predviđa prihode od 997,4 milijarde dinara, a rashode od 1.119 milijardi.

Fiskalni deficit Srbije u idućoj godini treba da iznosi 121,8 milijardi dinara, budući da su prema Zakonu o budžetu za 2016. godinu planirani prihodi u visini od 997,4 milijarde i rashodi od 1.119 milijardi.

Za ovu godinu bio je planiran deficit od 191,3 milijarde dinara, ali će, prema projekciji Ministarstva finansija, on do kraja ove godine iznositi oko 100 milijardi dinara, uključujući stare dugove za gas, vojne penzije i subvencije u poljoprivredi.

Za plate zaposlenih će sledeće godine iz budžeta biti izdvojeno 184,28 milijardi dinara, što je više od ovogodišnjeg plana koji je iznosio 179,55 milijardi.

U državnoj kasi su planirana i sredstva po osnovu državnih garancija za kredite EPS-a, EMS-a i Srbijagasa u iznosu od 44,1 milijarda dinara, odnosno oko 360 miliona evra.

Time su izdaci za garancije na kredite javnih preduzeća prepolovljene u odnosu na ovogodišnji Zakonu o budžetu, kada je po toj stavci planirano 81,72 milijarde dinara, odnosno oko 681 milion evra.

U odnosu na ovu godinu, plan za 2016. Godinu nije predvideo izdatke za garancije kredita za Železnice Srbije i Resavicu.

Na ime subvencija za 2016. planirano je 85,96 milijardi dinara, dok je u planu za ovu godinu ta stavka iznosi 80,55 milijardi.

Usvojeni budžet, kao i budžet za 2015. godinu, dobili su podršku MMF i predstavljaju ključni deo Programa koji istovremeno rešava problem deficita, ali i strukturne probleme koji taj deficit uzrokuju.

Usvojen Zakon o budžetu za 2016. godinu trebalo bi, prema planu, ubrzo da se nađe pred Bordom direktora MMF-a, od koga se očekuje da pre Božića, 25. decembra, potvrdi Srbiji pozitivnu ocenu treće revizije zaključenog aranžmana.

Sa budžetom za narednu godinu usvojne su i izmene finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu i finansijske planove tih organa za sledeću godinu.

Veće akcize na gorivo i alkohol

Od 1. januara 2016. godine građani mogu da očekuju veće akcize na gorivo i alkoholna pića, predviđeno je danas usvojenim izmenama Zakona o akcizama.

Propisivanjem akcize na derivate nafte obezbediće se godišnje povećanje prihoda po osnovu akciza u iznosu od dodatnih šest milijardi dinara, očekuje Vlada Srbije.

Prema novim zakonskim rešenjima, akciza za olovni benzin će biti povećana sa 50 na 52,5 dinara po litru, a za bezolovni sa 50 na 54 dinara, za gasna ulja akcize su povećane od četiri dinara po litru, a za tečni naftni gas od jedan dinar po kilogramu.

Vlada je objasnila da će se tako uvećani iznosi akcize prvi put uskladiti sa indeskom potrošačkih cena u 2017. godini.

Akcize na bezalkoholna pića biće veće za dva procenta.

Ubuduće će se akciza plaćati ne samo na jaka alkoholna pića, već i na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 odsto, a najviše 15 odsto alkohola.

Akciza će se plaćati i na sve vrste piva izuzev bezalkoholnih piva koje sadrži do 0,5 odsto alkohola, bez obzira na pakovanje.

Izmenama Zakona o akcizama planirano je uvođenje akciza na niskoalkoholna pića u iznosu od 21 dinar, a na pivo 24 dinara po litru.

Kako je obrazloženo, taj namet se uvodi kako bi se uticalo na mlade da manje koriste ta pića.

Akciza na rakije od voća, grožđa ili vino biće 124 dinara po litru umesto 121,89 dinara, a na rakije od žitarica 316 umesto 309,23 dinara.

Produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

U narednoj godini biće produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, predviđeno je Zakonom o budžetskom sistemu, koji je usvojen u Skupštini Srbije.

Usvojenim zakonom se omogućava i povećanje penzija i plata u delu javnog sektora u 2016. godini, s obzirom da su u 2015. godini mere fiskalne konsolidacije koje je preduzela Vlada Srbije sa ciljem očuvanja stabilnosti javnih finansija, dale bolji rezultat od očekivanog.

Usvojenim zakonom će se stvoriti uslovi za unapređenje programske strukture budžeta, pre svega kroz uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na svim nivoima vlasti, a koje će doprineti poboljšanju efektivnosti i transparentnosti budžeta i programa i bolji uvid u koristi koje žene i muškarci imaju od budžetskih politika.

Za finansiranje RTS i RTV četiri milijarde dinara

U sledećoj godini javne medijske ustanove RTS i RTV će delimično biti finansirane iz budžeta Srbije, sa četiri milijarde dinara, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima koje je usvojila Skupština Srbije.

Za redovno finansiranje osnovnih delatnosti javnih medijskih servisa će iz budžeta za 2016. godinu, kako piše u zakonu, biti izdvojeno četiri milijarde dinara.

Vlada Srbije u obrazloženju predloženog akta podseća da je Zakonom o javnim medijskim servisima iz 2014. godine predviđeno da se javni medijski servisi do 31. decembra ove godine finansiraju iz budžeta, a od 1. januara 2016. godine iz takse za javni medijski servis.

Uz podsećanje i da su upravni odbori dva medijska servisa doneli odluku da taksa bude 500 dinara, vlada je navela da je u razgovorima sa MMF skrenuta pažnja od strane te institucije da je platežna sposobnost građana takva da neće moći da se obezbediti zadovoljavajuća naplata takse i da bi njenu visinu trebalo korigovati.

Iz Vlade Srbije poručuju da je stoga nađeno najcelishodnije rešenje da se u narednih godinu dana javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta, a delimično iz takse, a da će se srazmera tražiti između mogućnosti budžeta i ekonomske snage obveznika plaćanja takse.

(Tanjug)